การตรวจสอบคุณภาพท่อ

ท่อ FIREX ผลิตขึ้นภายใต้มาตรฐาน ASTM A795 ผ่านการรับรองคุณภาพโดย จึงมีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าอย่างละเอียด โดยวิศวกรผู้ชำนาญการ เริ่มตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบ จนสำเร็จเป็นท่อดับเพลิง ที่มั่นใจได้ในคุณภาพที่ตรงตามมาตรฐานอย่างแท้จริง

1. การตรวจสอบวัตถุดิบ

    1.1 ตรวจสอบส่วนประกอบทางเคมีด้วยเครื่อง Spectrometer

    1.2 ตรวจสอบคุณสมบัติทางกล

     - ทดสอบแรงดึง (Yield, Tensile, Elongation)

     - ทดสอบการรับแรงกระแทก ณ อุณหภูมิต่างๆ (Impact Test)

2. การตรวจสอบสภาพทั่วไปและขนาดของท่อ

    - ตรวจสอบความตรงของท่อ

    - ตรวจสอบความยาวของท่อ

    - ตรวจสอบสภาพผิวของเนื้อเหล็ก

    - ตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ

    - ตรวจสอบความหนาของท่อ (± ไม่เกิน 5% ตามมาตรฐาน A795           กำหนด เมื่อคำนวน factor เรื่องน้ำหนักด้วย)

    - ตรวจสอบน้ำหนักของท่อ

3. การตรวจสอบผิวท่อ ด้วยเครื่อง Eddy Current Detector

    (Non Destructive Test)

4. การทดสอบการรับแรงดันของท่อ โดยเครื่อง Hydrostatic Pressure Test (Non Destructive Test)

5. การทดสอบคุณสมบัติทางกล (Destructive Test)

    - การอัดขยายปลายท่อ (Expansion Test)

    - การกดแบน (Flattening Test) 

    - การดัดโค้ง (Bending Test)

6. การตรวจสอบการเคลือบกันสนิม (Optional)

    - การชุบสังกะสี

    - การเคลือบ Varnish

    - การเคลือบสี Primer

    - การเคลือบสีฝุ่น (Powder Coating)เพื่อป้องกันไอกรด หรือไอทะเล

7. การตรวจสอบทางเคมี

    - Salt Bath Test

    - Corrosion Test ประเภทต่างๆ

 

8. การตรวจสอบทั่วไป

- การเตรียมปลายท่อ (Chamfering, Threading, Grooving)

- บรรจุภัณท์

- การ Stencil

 

ตัวอย่างการตรวจสอบคุณภาพท่อ FIREX

Non Destructive Test

Eddy Current Test

 

เป็นการตรวจสอบการรั่วซึมชนิดหนึ่งที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน

ASTM A795 โดยใช้หลักกระแส Eddy ที่วิ่งบนผิวท่อ

หากพบข้อบกพร่อง จะคัดท่อเส้นนั้นออกไป แต่ Eddy Current

โดยการใช้งานปกติจะไม่สามารถ ตรวจพบข้อบกพร่องที่เล็กกว่า

0.3 มิลลิเมตร และจะตรวจได้เฉพาะผิวนอกของท่อเหล็กเท่านั้น

 

 

Hydrostatic Test

 

เป็นการทดสอบแรงดันของท่อ ซึ่งมาตรฐานที่จะผ่านการรับรองจาก FM กำหนดให้ทดสอบ ณ แรงดันที่มากกว่า Rated Pressure

ถึง 5 เท่า

FIREX จึงทำการตรวจสอบท่อทุกเส้นก่อนนำออกจำหน่าย

เพื่อให้ได้ความมั่นใจในคุณภาพสินค้า 100%

 

 

การตรวจสอบคุณสมบัติทางกล (Destructive Test)

ทดสอบแรงดึง (Yield, Tensile, Elongation Test)

การอัดขยายปลายท่อ (Expansion Test) 

ทดสอบโดยการใช้แรงกดจนกว่าท่อตัวอย่างจะบานออก

การกดแบน (Flattening Test) 

ทดสอบโดยการใช้แรงกด บีบจนท่อตัวอย่างแบนติดกัน

การดัดโค้ง (ฺBendingTest) 

วัดความสามารถในการดัด โค้งงอ ของท่อ

Copyright © 2014 by Firexpipe Co.,Ltd.All rights reserved

177/1 BUI Building, 21/3 fl. Surawong rd. Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500

Tel.02 634 9981, Fax.02 634 7150