ท่อดับเพลิงไม่มีปัญหาการเกิดสนิมภายในท่อได้อย่างไร?

ในระบบดับเพลิงแบบ Wet System สามารถใช้ท่อเหล็กที่ไม่ได้เคลือบสังกะสีได้เพราะ

 

ในทางทฤษฎีแล้ว การเกิดสนิมเหล็กมีสาเหตุและปัจจัยจำนวนมาก โดยสนิมเหล็กที่คนส่วนใหญ่เข้าใจและรู้จักคือ

Fe2O3 หรือ FeO แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็กมีความซับซ้อนเป็นอย่างยิ่ง

โดยทฤษฎีที่อธิบายการเกิดสนิมเหล็กที่ดีที่สุดอันหนึ่ง คือ Microcell Effect Theory

 

ซึ่งปัจจัยสำคัญในการเกิดสนิมจะต้องมีสารตั้งต้นอยู่สองตัว คือ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และน้ำ (H2O)

ซึ่งสารทั้งสองชนิดนี้ ปกติก็จะมีอยู่ในอากาศโดยทั่วไป สารทั้งสองตัวนี้ สามารถทำปฏิกิริยากัน เกิดเป็น H2CO3 ซึ่งเป็น

Electrolyte ที่มีฤทธิ์ เป็นกรดอ่อนๆ ตามสมการเคมี

CO2 + H2O --> H2CO3

 

H2CO3 คือตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดสนิมเหล็ก ด้วยการไปทำปฏิกริยา กับ ออกซิเจน จนกลายเป็นสนิมประเภทหนึ่ง

ตามสมการเคมีด้านล่าง

 

 

2Fe + O2 + 2H2CO -->2FeCO3 + 2H2O     ------------- 1

ในขณะที่ O และน้ำในอากาศก็ทำให้เกิดปฏิกิริยา

 

2Fe + O2 + 2H2O --> 2Fe(OH)2 + O2        ------------- 2

 

 

จากสมการเคมีที่ 1 และ 2 เราจะได้สารประกอบอีก 2 ชนิด นอกเหนือจาก Fe2O3 และ FeO คือ FeCO3 และ

Fe(OH)2 โดยทั้งสองตัวนี้จะไปทำปฏิกริยาต่อตามสมการเคมีด้านล่าง

 

4FeCO3 + O2 +2H2CO3 --> 2Fe2(CO3)3 + 2H2O   ------------- 3

 

4Fe (OH) + O2 + 2H2O --> 4Fe(OH)3                      ------------- 4

 

โดยจะได้สารประกอบอีก 2 ตัว คือ Fe2(CO3)3 และ Fe(OH)3 ซึ่งสารประกอบข้างต้นเหล่านี้

โดยโครงสร้างจะมีความพรุนสูง เป็นเหตุให้เกิดพื้นที่ผิวเพิ่มเติมที่จะทำปฏิกริยาต่อเนื่องเช่นนี้เข้าไปในเนื้อเหล็ก

 

ตราบเท่าที่ยังมี O2 , CO2 และ H2O

ดังนั้นโดยทั่วไป เหล็กที่ต้องสัมผัสอากาศตามปกติ มีโอกาส

จะเกิดสนิมเหล็กได้ง่ายตาม Microcell Effect Theory

ทั้งนี้เราสามารถป้องกันสนิมเหล็กได้โดยการ ชุบสังกะสี

(Galvanized) ทาสีกันสนิม (Primer Coat) เคลือบสีฝุ่น

กันสนิม (Powder Coating) หรือป้องกันด้วยวิธีอื่นๆ

 

 

 

 

สำหรับท่อ Sprinkler ในระบบดับเพลิง แบบ Wet System

ซึ่งเป็นระบบที่มี Jockey Pump เป็นตัวเลี้ยงแรงดันน้ำ ให้คงที่

มีน้ำเต็มท่อตลอดเวลานั้น จะเกิดปฏิกริยาดังกล่าวข้างต้น

เพียงแค่ครั้งเดียวในตอนเริ่มต้นที่อัดน้ำเข้าไปครั้งแรก

ซึ่งไม่มีนัยสำคัญแต่ประการใดในเชิงของทฤษฎีเรื่องการกัดกร่อน

(แม้จะมีการถ่ายน้ำและล้างท่อเป็นระยะๆ ก็ไม่มีนัยสำคัญประการ

ใดเช่นกัน)

หลังจากที่มีน้ำเต็มท่อแล้ว จะไม่มี O และ CO อีก ดังนั้น ภายในท่อ

Sprinkler ระบบ Wet System จึงไม่มีปัญหาสนิมกัดกร่อนจากด้านใน

ไม่เหมือนกับท่อในระบบอื่นๆ เช่น ท่อ Chilled Water หรือท่อน้ำ

ประปา ที่จะเกิดสนิมได้ง่าย ตามทฤษฎีข้างต้น

 

Pre Painting เพื่อป้องกันสนิม จากผิวท่อด้านนอก

สำหรับท่อดับเพลิงโดยทั่วไป จะป้องกันสนิมจากภายนอกด้วยการทาสี

กันสนิมเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและประหยัดค่าแรงในการติดตั้งมากขึ้น

FIREX จึงมีรุ่น Primer พ่นสีกันสนิมไว้ที่ผิวนอกจากโรงงาน

ซึ่งจะได้ท่อเคลือบสีที่มีความเรียบและสม่ำเสมอของสี เพื่อความสะดวก

ในการติดตั้งที่หน้างาน ทำให้การทำงานของหน้างานมีความรวดเร็ว

มีประสิทธิภาพ และสามารถลดต้นทุนค่าแรงติดตั้งได้เป็นอย่างมาก

Pre Painting สามารถสั่งล่วงหน้าได้ โดยให้ติดต่อกับทางผู้จัดจำหน่าย

Copyright © 2014 by Firexpipe Co.,Ltd.All rights reserved

177/1 BUI Building, 21/3 fl. Surawong rd. Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500

Tel.02 634 9981, Fax.02 634 7150