การทำท่อ Branch ในระบบท่อดับเพลิงFIREX

การต่อท่อ Branch ออกไปด้วยระบบ Hole-Cut Piping ทำให้การติดตั้งสะดวก และช่วยลดปริมาณการใช้ข้อต่อลงไป ทั้งนี้ข้อต่อในระบบนี้ จะมีซีลยาง (Gasket) ที่ออกแบบเฉพาะ มีส่วนโค้งรับกับผิวท่อ อยู่ด้านในป้องกันการรั่วซึม สามารถรับแรงดัน(Pressure) ได้สูง ซึ่งระบบ Hole-Cut Piping เป็นไปตามข้อกำหนดของ NFPA 13

 

Mechanical Tee

 

การติดตั้งสามารถทำได้โดยการยึดท่อไว้แล้วเจาะรูตามระยะที่ต้องการ

แล้วนำข้อต่อมาประกบเพื่อขันน๊อต ทั้งนี้ทาง FIREX ได้มี Pre-Fabricated Service ซึ่งเป็นการเตรียมท่อพร้อมติดตั้งข้อต่อแบบ Mechanical Tee ให้สำเร็จรูปจากโรงงาน เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง เป็นกระบวนการโดยเฉพาะของ FIREX ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

Machanical Tee    Couplings

        1pcs     +       1pcs

Reducing Tee   Couplings

      1pcs      +      3pcs

สามารถต่อท่อ Branch ออกไปได้ง่าย โดยไม่ต้องเชื่อมปลายท่อขาออกมีทั้งแบบ Grooved และ แบบเกลียว

Mechanical Cross

ใช้ทดแทนข้อต่อ Cross ซึ่งจะช่วยลดการใช้ข้อต่อและ Coupling ลง

Reducing Cross   Couplings

        1pcs        +       4pcs

Machanical cross    Couplings

          1pcs        +        2pcs

U-Bolt Mechanical Tee

ปลายขาออกเป็นแบบเกลียวเพื่อใช้เป็นจุดต่อออกไปยังหัว Sprinkler, Short Riser, Drops หรือ Gauge โดยตรงได้ทันที

*เหมาะสำหรับท่อหลักขนาด 2-1/2” ลงมา

Copyright © 2014 by Firexpipe Co.,Ltd.All rights reserved

177/1 BUI Building, 21/3 fl. Surawong rd. Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500

Tel.02 634 9981, Fax.02 634 7150