ตารางผลการทดสอบคุณภาพท่อ FIREX

ท่อดับเพลิงของ FIREX ผ่านการตรวจสอบคุณภาพการผลิตอย่างเข้มข้นทุกขั้นตอนตามมาตรฐานสูงสุด ทั้ง ASTM A795, FM 1630, โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพโดยสังเขปดังนี้

จึงมั่นใจได้ว่า ท่อดับเพลิง FIREX เป็นท่อดับเพลิงที่มีคุณภาพสูง ตามมาตรฐานสากล

FM TEST METHOD

Hydrostatic Test พร้อมข้อต่อ

เป็นการทดสอบอัดแรงดันเข้าไปในท่อ โดยมีการติดตั้งข้อต่อ อยู่ที่ตรงกลาง เพื่อทดสอบดูว่าเกิดการรั่วซึมที่บริเวณข้อต่อหรือไม่

Bending Moment Test 

นอกจากจะอัด Pressure เข้าไปเหมือนกับ Hydrostatic Test แล้ว ยังใส่แรงกดเข้าไปที่บนข้อต่อ เพื่อจำลองสถานการณ์บริเวณข้อต่อว่าไม่มีการรั่ว แม้มีแรงกด

Rotational Torque Test 

เป็นการทดสอบแรงดันสำหรับท่อ Branch ที่แยกจากท่อ Main โดยใส่แรงกดในด้านต่างๆ เพื่อจำลองสภาพหน้างานที่อาจมีแรงกระทำในทิศทางอื่นๆ ต่อท่อ Branchย่อย

Vibration Test 

เป็นการนำท่อที่ติดตั้งข้อต่อแล้วมาสั่น เพื่อทดสอบว่ายังรับแรงดันได้หรือไม่ เพราะในสภาพหน้างานจริงอาจมีท่อและข้อต่อบางส่วนที่ติดตั้งอยู่หน้าปั้มที่ต้องรับแรงสั่นไหวได้

Copyright © 2014 by Firexpipe Co.,Ltd.All rights reserved

177/1 BUI Building, 21/3 fl. Surawong rd. Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500

Tel.02 634 9981, Fax.02 634 7150